Cáp kết nối Plantronics HIC-1

Cáp kết nối Plantronics HIC-1 cho phép kết nối nhanh, được dùng kết nối với tai nghe có dây hoặc điện thoaip như Avaya.
Hotline:1900 6857

Tabchung

Phone Status Icon
1900 6857 Kỹ thuật
04 7305 9898Kinh doanh