Cáp Kết Nối Plantronics QD to 2.5mm

Cáp Kết nối Plantronics QD to 2.5mm là cáp dùng cho tai nghe plantronics và sử dụng cho các dòng điện thoại Cisco.
Hotline:1900 6857

Tabchung

Phone Status Icon
1900 6857 Kỹ thuật
04 7305 9898Kinh doanh