Hướng dẫn sử dụng tai nghe

Khi bạn nghe nhạc từ loa, âm thanh vọng từ phía xa lại tại bạn. Nhưng nếu bạn nghe nhạc bằng tai nghe, âm thanh tới từ đâu? Với những bản thu dạng mono, âm thanh được tập trung bên trong đầu bạn.

Khi bạn nghe nhạc từ loa, âm thanh vọng từ phía xa lại tại bạn. Nhưng nếu bạn nghe nhạc bằng tai nghe, âm thanh tới từ đâu? Với những bản thu dạng mono, âm thanh được tập trung bên trong đầu bạn.

Trên thị trường hiện có 2 loại tai nghe. Một loại trùm kín tai còn một loại tai nghe in-ear. Nghe nhạc bằng loại nào đem đến cảm giác giống như nghe loa hơn? Nghe nhạc bằng các loại tai nghe chất lượng cao dạng trùm tai sẽ cho cảm nhận tốt hơn vì người nghe có cảm giác như âm thanh bao trùm xung quanh. Bạn cảm thấy mình đang ở giữa trường âm thanh hoặc nó xuất hiện từ đâu đó trên đầu bạn. Bạn có cảm giác quên đi là mình đang dùng tai nghe.

Phone Status Icon
1900 6857 Kỹ thuật
04 7305 9898Kinh doanh